Семантичний Архів

 
Завантажити Презентацію

Інформаційно-аналітична система (ІАС) «Семантичний Архів» - це комплекс комп’ютерних програм, які збирають та аналізують інформацію про об’єкти аналітики (фізичних та юридичних осіб, процесах, проектах, подіях, заходах) в електронних джерелах (базах даних та Інтернет).

«Семантичний архів» - корисний інструмент для аналітиків та керівників державних установ, аналітичних підрозділів, служб безпеки, міграційних служб, відділів кадрів та служб персоналу, виборчих штабів та комісій, спеціальних служб, департаментів аналізу ризиків, департаментів маркетингу та продажів т.і.
«Семантичний Архів» із заданою періодичністю збирає інформацію заданого характеру з відкритих та закритих корпоративних та відомчих баз даних та з глобальної комп’ютерної мережі Інтернет (соціальних мереж, відкритих та закритих Інтернет - ресурсів). На підставі великих обсягів зібраної інформації, «Семантичний Архів» створює звіти та досьє про об’єкти аналітики у заданій формі (текстові, графічні, у вигляди графів, діаграм, графіків т.і.) для аналітиків та керівників.

«Семантичний архів» - корисний інструмент для аналітиків та керівників державних установ, аналітичних підрозділів, служб безпеки, міграційних служб, відділів кадрів та служб персоналу, виборчих штабів та комісій, спеціальних служб, кредитних установ, департаментів аналізу ризиків, департаментів маркетингу та продажів т.і.

«Семантичний Архів» із заданою періодичністю збирає інформацію заданого характеру з відкритих та закритих корпоративних та відомчих баз даних та з глобальної комп’ютерної мережі Інтернет (соціальних мереж, відкритих та закритих Інтернет - ресурсів). На підставі великих обсягів зібраної інформації, «Семантичний Архів» створює звіти та досьє про об’єкти аналітики у заданій формі (текстові, графічні, у вигляди графів, діаграм, графіків т.і.) для аналітиків та керівників.

Принципи роботи системи "Семантичний Архів"

Детальніше>

Функціональні можливості системи "Семантичний Архів"

  • Моніторинг та автоматичний збір інформації з відкритих та закритих джерел мережі Інтернет (ЗМІ, аналітичних звітів, соціальних мереж, баз даних, форумів, блогів, т.і.);
  • Об’єднання різнорідних даних в єдину систему та пошук в ній інформації про об’єкти аналітики (фізичні та юридичні особи, процеси, проекти, події, заходи);
  • Автоматична обробка інформації, виділення об’єктів аналітики та пов’язаних з ними фактів;
  • Повнотекстовий та об’єктний пошук за допомогою якого досягається висока точність результатів;
  • Швидке виявлення неявних зв’язків між об’єктами та пов’язаними з ними фактами;
  • Візуалізація аналітичних досліджень у вигляді дайджестів, досьє, довідок, звітів, семантичних схем, графів, та інших видів звітності;
  • Прив'язка об'єктів аналітики (осіб, подій, фактів, заходів, т.і.) до географічних карт;
  • Розрахунок чисельних показників та надання аналітичної інформації у вигляді графіків, діаграм, гістограм.

Легітимність

З Травня 2013 року "Лабораторія Інформаційних Технологій" є офіційним партнером компанії "Аналитические Бизнес Решения" (Москва) http://www.anbr.ru/- розробника аналітичної системи конкурентної розвідки "Семантичний Архів".

На Україні "Лабоарторія Інформаційних Технологій" є постачальником всіх складових програмного забезпечення "Семантичний Архів" http://www.anbr.ru/products/semarchive/ та пропонує послуги по його впровадженню і супроводженню.

Інформація на сайті про напрямок діяльності "Лабораторії Інформаційних Технологій", пов'язаний з "Семантичним Архівом" з розвитком цього напрямку буде розширюватися.