Електронні архіви. Нормативна база України

 

БАНКИ

Постанова правління Національного банку України № 357     від 12.09.2006
Про затвердження Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних архівів у Національному банку України та банках України.

Постанова правління Національного банку України № 601     від 08.12.2004
Про
затвердження Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України.

Інструкція Національного банку України
З діловодства в центральному апараті та устновах Національного банку України.

Інструкція Національного банку України
Про порядок підготовки, видання, реєстрації та систематизації нормативно-
правових актів Національного банку України.

Наказ Державного комітету архівів України № 16                        від  16.03.2001
Про правила роботи архівних підрозділів органів держаної влади, місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Наказ Державного комітету архівів України № 49                         від  25.04.2005
Про затвердження порядку зберігання електронних документів в архівних установах
.

Постанова правління Національного банку України № 246       від  14.08.2008
Про положення щодо зхахисту інформації з обмеженим доступом, яка не належить до державної тьаємниці в системі Національного банку України та Інструкцію про порядок формування, опрацьовування, обліку, зберігання та використання документів, справ, видань, які містять інформацію з обмеженим оступом, які не належать до державної таємниці.
 

Закон України № 1877-VI від  11.02.2010
Про внесення змін в деякі закони України відносно порядку та термінів зберігання деяких категорій архівних документів.
Закон України № 1506-VI від  11.06.2009
Про заходи із боротьби з корупцією.
Закон України
Про заходи державної регуляторної політики в галузі господарської діяльності.