Електронні архіви. Міжнародна нормативна база

 

Електронні архіви. Міжнародна нормативна база

 ISAAR (СПЛ) Международный стандарт архивного авторитетная запись. Для юридических лиц, лиц и семей  
 ISAD (G) Общий международный стандарт архивного описания  
 ISO 14721:2012
Визначає еталонну модель відкритої архівної інформаційної системи (OAIS) 
 ISO 15489     Стандарт із діловодства. 
 ISO 19005-PDF/A     Вимоги до форматів зберігання електронних документів
 ISO 27001     Вимоги до захисту інформації / Забезпечення безпеки інформації
 FADGI      
 MoReq  
Вимоги до систем електронного документообігу

Електронні архіви. Нормативна База країн Світу

БИП 008-1:2004 Великобританія
"Практика, яка забезпечує юридичну та доказову силу інформації, яка зберігається електронним чином"Н.Ф. Z 42-013 Франція
"Вимоги до розробки та використання інформаційних систем із забезпечення цілосності документів, які в них містяться"