Електронні архіви ВУЗів

 
 Електронні архіви ВУЗів 

Однією з найважливіших задач, які стоять перед ВУЗами є створення єдиного інформаційно-методичного  просторузасобів  колективного  безпечного  доступу  до  нього та ефективних інструментів пошуку необхідної інформації.

 • Електронний кадровий архів                                                                                                персональних справ професорсько-викладацького та студентсько-слухацького складу
 • Електронний архів бібліотечних ресурсів                                                                           навчально-методичної літератури, дисертацій та наукових робіт
 • Електронний архів первинної документації                                                                        фінансово-господарської діяльності
 • Електронний історичний архів                                                                                             фото-кіно-аудіо та документальних матерріалів

 • Оцифровка                                                                                                                             сканування документів, обробка зображень, доведення зображень до рівня якості, який вимагається;
 • Індексація / Ретроконверсія                                                                                                  введення в систему електронного архіву метаданих до оцифрованих документів, повне або часткове розпізнання тексту;
 • Веріфікація                                                                                                                             перевірка правильності індексації / ретроконверсії та відповідності метаданих електронним образам документів;
 • Запис                                                                                                                                  запис на електронні / оптичні носії (Blu-Ray / UDO…)за технологією WORM (Wright Once Read Many) - без можливості фізичного видалення інформації;
 • Адміністрування                                                                                                                      створення та ведення структури архіву (номенклатури архівних справ т.і.), розподіл прав доступу, т.і.
 • Доступ / Пошук                                                                                                                         надання користувачам ефективних програмних засобів пошуку інформації у відповідності до політик безпеки та білінгу;
 • Зберігання                                                                                                                                зберігання в електронних сховищах із забезпеченням відповідних процедур та правил зберігання / поновлення / утілізації;
 • Депозитарне зберігання                                                                                                          облік передачі та прийому на депозитарне зберігання оригіналів, облік місць зберігання, автоматизація процедур взаємодії з депозитарними архівами.

 

 

 

 

 

 

 

Електронний історичний архів фото-кіно-аудіо та документальних матеріалів