Рішення для Банків

 

Законодавча база

Рішення «Система автоматизації архівної діяльності банку» та «Електронний архів банку» направлені на виконання вимог наступного правового регуляторного середовища:

1. Закон України «Про банкі та банківську діяльність»;

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911р
    «Про схвалення стратегії використання міжнародних стандартів
    фінансової звітності в Україні»;

3. Перелік документів, які утворюються в діяльності Національного банку України та
    банків України з зазначенням термінів зберігання, затверджений
    постановою Правління Національного банку України від 08.12.2004 № 601;

4. Положення про формування, зберігання та знищення електронних архівів в
    Національному банку України та банках України, затвердженого постановою
    Правління Національного банку України від 12.09.2006 № 357;

5. Правила роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого
    самоврядування, підприємств, установ, та організацій, затверджені наказом
    Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16 (із змінами.);

6. Наказ Державного комітету архівів України від 25.04.2005 № 49
    «Про затвердження порядку зберігання електронних документів в архівних
    установах»;

7. Інструкція з діловодства в центральному апараті та установах
    Національного банку України;

8. Інструкція про порядок підготовки, видання, реєстрації та систематизації
    нормативно-правових  актів Національного банку України;

9. Положення про захист інформації з обмеженим доступом, яка не належить до 
    державної таємниці, в системі Національного банку України та Інструкція про 
    порядок формування, обробки, зберігання та використання документів, справ,
    видань, які містять інформацію з обмеженим доступом, яка не належить до
    державної таємниці, затверджені постановою Правління Національного банку 
    України від 14.08.2008 № 246.

Функційність рішень

1. Управління організаційною структурою
    Організаційна структура. Підрозділи та співробітники. Історія ведення організаційної структури.

 2. Управління номенклатурою
    Номенклатура справ організації. Розділи номенклатури, заголовки справ по номенклатурі. Історія ведення номенклатури.

3. Управління фондами
    Архівні фонди.

4. Управління справами в підрозділах
    Поточні справи та документи в підрозділах. Історія ведення справ в підрозділах. Передача справ на архівне зберігання.

5. Управління архівним сховищем
    Справи та документи на архівному зберіганні. Формування та ведення архівного сховища. Топографія місць зберігання.

6. Управління реєстром описів;

7. Формування здаточних описів та актів;

8. Управління доступом та користувачами.

Основні переваги при впровадженні рішень

1. Значна мінімізація процесів формування звітних форм та проходження
    регламентованих процедур їх узгодження та затвердження;

2. Розподіл ризиків по несвоєчасним або неякісним обліковим данним;

3. Збільшення потенціалу учасників логістичної автоматизованої
    системи за рахунок притягнення інформаційних ресурсів;

4. Актуальний та адекватний стан «справ фондів»;

5. Прозорі контрольні терміни планових робіт з надання звітних форм
    та регламентованим процедурам з їх узгодження та затвердження.